Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2010)

Αίτηση και οδηγείες για την χωρήγηση ισοτιμίας τίτλου σπουδών εξωτερικού

ΤΜΗΜΑ ΙΣΙΟΤΙΜΙΩΝ
Προϊστάμενος: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (210) 2709093


ΓΡΑΦΕΙΟ A 11
1. Αναγνωστοπούλου Αθανασία(210) 2709146
2. Αναστασάκη Ελένη(210) 2709145
3. Γεωργουλέα Σταυρούλα(210) 2709064
4. Ραφαηλίδου Αθηνά (210) 2709145


ΓΡΑΦΕΙΟ A 08 ΤΗΛ. & FAX (210) 2715921
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΑΤΕΚ

5. Κορρέ Ευαγγελία(210) 2709141
6. Μόρδου Νίνα(210) 2709141
7. Μυσούρα Βασιλική (210) 2709093

ΓΡΑΦΕΙΟ A 06  
8. Σταμάτη Βάγια (210) 2709045