ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ

 

Αθήνα     4 / 3 / 08

Αρ. πρωτ. 28118 / Γ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - T.E.E

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. : 15180, Μαρούσι

Πληροφορίες: Σταθόπουλος Α.
Πυρρής Β. Παπαεμανουήλ Ζ.
Τηλ.: 210 3443337

Fax:  210 3443253

e-mail: t09tee17@ypepth.gr
Ιστοσελίδα : http://www.ypepth.gr/tee.html

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

 

         
ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων  των                      Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) >>.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α΄) << Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις >>.
  2. Τις Πράξεις  20/14-6-2007  και  38/29-11-2007 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

     4.  Την αναγκαιότητα καθορισμού νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων.

 

Αποφασίζουμε :

Τον καθορισμό του Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄ και  Β΄ Τάξεων  των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ), το οποίο θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2008-2009  ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

8(4Θ+4E)

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

3(1Θ+2E)

Φυτά Κηποτεχνίας

4(3Θ+1Ε)

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις

6(2Θ+4Ε)

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου

4(2Θ+2E)

ΣΥΝΟΛΟ

25(12Θ+13Ε)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Ανατομίας –Φυσιολογίας

Πρώτες Βοήθειες

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας

Φαρμακολογία

Φαρμακευτική Χημεία

4(2Θ+2Ε)

Συνταγολογία – Νομοθεσία – Βιβλία

Φαρμακευτική Τεχνολογία

5(2Θ+3Ε)

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

4(2Θ+2Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

25(16Θ+9Ε)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Ανατομίας –Φυσιολογίας

Πρώτες Βοήθειες

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας

Αισθητική Σώματος Ι

5(2Θ+3Ε)

Αισθητική Προσώπου Ι

5(2Θ+3Ε)

Στοιχεία Δερματολογίας

Κοσμετολογία

Σχέδιο και Χρώμα- Μακιγιάζ Ι

4(1Θ+3Σ)

ΣΥΝΟΛΟ

25(14Θ+8Ε+3Σ)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Πρώτες Βοήθειες

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Εργαστήριο Κομμωτικής Ι

12(2Θ+10Ε)

Οργάνωση Κομμωτηρίου

Υγιεινή Κόμης και Τριχωτού της κεφαλής-Τοξικολογία

Γαλλική Ορολογία

Τεχνολογία υλικών κομμωτικής

ΣΥΝΟΛΟ

25(13Θ+12Ε)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

Ύδρευση - Αποχέτευση

Σχέδιο Ειδικότητας

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

9(3Θ+6Ε)

Θέρμανση

Θερμικές Εγκαταστάσεις

5(1Θ+4Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

25(12Θ+10Ε+3Σ)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Βασικές Αρχές
Μετάδοσης Θερμότητας,  Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής

Τεχνολογία  Κατεργασιών

4 (Θ+Ε)

Υλικά και Κατασκευή Υδραυλικών Δικτύων

6(Θ+ Ε)

Υλικά και Κατασκευή Δικτύων
Αερίων Καυσίμων

5(Θ+Ε)

Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

3(Θ+Ε)

Σχέδιο

2 Σ

ΣΥΝΟΛΟ

25

Β΄ ΤΑΞΗ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

Φυτοπροστασία

4(2Θ+2Ε)

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

4(2Θ+2Ε)

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία

4(2Θ+2Ε)

Κηποτεχνικές Εφαρμογές

5(2Θ+3Ε)

H/Y και Σχεδιασμός Φυτοτεχνι
κών Έργων

6(2Θ+4Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

25(12Θ+13Ε)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Φαρμακολογία

Στοιχεία Φαρμακονωσίας

6(2Θ+4Ε)

Στοιχεία Τοξικολογίας

Κοσμετολογία

5(2Θ+3Ε)

Φαρμακευτική Τεχνολογία

6(2Θ+4Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

25(14Θ+11Ε)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αισθητική Σώματος ΙΙ

5(2Θ+3Ε)

Αισθητική Προσώπου ΙΙ

5(2Θ+3Ε)

Στοιχεία Αισθητικής Χειρουργικής

Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

Κινησιολογία

                    2Θ

Μακιγιάζ ΙΙ

5(2Θ+3Ε)

Μανικιούρ-Πεντικιούρ

ΣΥΝΟΛΟ

25(12Θ+13Ε)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Εργαστήριο Κομμωτικής ΙΙ

11(2Θ+9Ε)

Μακιγιάζ

Μανικιούρ-πεντικιούρ

Καλλιτεχνικά χτενίσματα

Σχέδιο κομμώσεων και χρώμα

4(2Θ+2Ε)

Γαλλική ορολογία

ΣΥΝΟΛΟ

25(6Θ+19Ε)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

8(2Θ+6Ε)

Συντήρηση και Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης

10(2Θ+8Ε)

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

25(9Θ+16Ε)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία II

6(3Θ+3Ε)

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

9(3Θ+6Ε)

Συστήματα Αυτοματισμών

7(2Θ+5Ε)

Επαγγελματικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου

ΣΥΝΟΛΟ

25(11Θ+14Ε)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Συσκευές Αερίου Καυσίμου

5(Θ+Ε)

Λέβητες και Βιομηχανικοί Καυστήρες Αερίου

5(Θ+Ε)

Όργανα μέτρησης Αυτοματισμού και Ελέγχου

5(Θ+Ε)

Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

4(Θ+Ε)

Συντήρηση και Επισκευές Εγκαταστάσεων  Κεντρικής Θέρμανσης

4(Θ+Ε)

Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ

25

 

Η παρούσα απόφαση καταργεί την υπ’ αριθμ. 85027/Γ2/30-7-2007 (ΦΕΚ 1564/ΤΒ΄/17-8-2007) Υπουργική Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                           Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
                                                                        ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ