ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 
Επεξήγηση Κωδικού
Αποτελείται από 4 διψήφια νούμερα και είναι της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Τα 2 πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός τομέα ,τα επόμενα 2 ο κωδικός εργαστηρίου ,τα επόμενα 2 ο κωδικός κατηγορίας (όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) και τέλος ο αύξων αριθμός       του είδους στην κατηγορία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  Φυσικών Επιστημών
01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
01.01 Μηχανολογικών Κατασκευών
01.02 Εργαλειομηχανών
01.03 Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
01.04 Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
01.08 CNC
  Αερίων καυσίμων
  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
01.05 Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
01.06 Αμαξωμάτων
03.04 Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
02.01 Ηλεκτρονικών Μετρήσεων
02.02 Οπτικοακουστικών Συστημάτων
02.03 Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
03.01 Ηλεκτρολογίας
03.02 Αυτοματισμού
03.03 Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
04 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
04.01 Γραφικών Τεχνών
06 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
06.01 Κτιριακών Έργων
07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
07.01 Γεωπονίας,Τροφίμων & Περιβάλλοντος  (Βασικό)
07.02 Επιχειρηματικής Γεωργίας
07.03 Τεχνολογίας Τροφίμων
08 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
08.01 Ιατρικό - Βιολογικό (και Βοηθών Φαρμακείου)
08.03 Νοσηλευτικής
08.05 Βρεφονηπιοκομίας
11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
11.01 Πληροφορικής, Κανονισμός Λειτουργίας εργαστηρίου
11.02 Εφαρμογών Η/Υ
12 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.01 Αισθητικής Τέχνης
12.02 Κομμωτικής Τέχνης
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01 Εργαλεία
02 Εξαρτήματα
03 Όργανα
04 Μηχανήματα
05 Εγκαταστάσεις
06 Λογισμικό
07 Έπιπλα
08 Εκπαιδευτικές Μονάδες
09 HARDWARE
10 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας

Πίνακας με όλα τα εργαστήρια

Η αρχή της υπουργικής απόφασης