Αρ.Πρ. ? 3/11/09

Προς σχολεία Ε.Ε.

Η βελτίωση της υποδομής των σχολικών εργαστηρίων των σχολικών μονάδων της Ε.Ε. απαιτεί την καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού ώστε να γνωρίζουμε τις ελλείψεις των σχολικών εργαστηρίων. Αυτό είναι προϋπόθεση για κάθε προσπάθεια συμπλήρωσης και ανανέωσης του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε όλοι τι έχουμε και τι μας λείπει ώστε να ιεραρχήσουμε και να κατευθύνουμε τις δαπάνες εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.

Στην ιστοσελίδα του γραφείου υπάρχει ο εξοπλισμός που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολικό εργαστήριο. Παρακαλούμε τους υπευθύνους των Σχολικών Εργαστηρίων με ευθύνη των τομεαρχών και διευθυντών των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ να συμπληρώσουν τον πίνακα που αφορά κάθε εργαστήριο ώστε να εμφανίζεται ο υπάρχον εξοπλισμός ως εξής:

1.       Στην στήλη ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ γράφουμε την υπάρχουσα ποσότητα που βρίσκεται σήμερα στο εργαστήριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κατεστραμμένος εξοπλισμός δεν αναφέρεται.

2.       Στο τέλος του πίνακα καταχωρούμε υπάρχοντα και μη προβλεπόμενο εξοπλισμό (Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ μένη κενή)

3.       Εάν ο υπάρχον εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται για την διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος στην στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ γράφουμε ΑΧΡΗΣΙΑ

4.       Εάν ο εξοπλισμός είναι σε χρήση αλλά απαιτείται η αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας στην στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ γράφουμε ΠΑΛΑΙΟΣ.

5.       Για τους Η/Υ γράφουμε το έτος απόκτησης στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

6.       Στο τέλος επίσης καταχωρούμε απαιτούμενο αλλά μη προβλεπόμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των προβλεπόμενων ασκήσεων. Στην στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ γράφουμε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

7.       Κάνουμε μία εκτίμηση του κόστους του ελλείποντος εξοπλισμού ως εξής:
Κόστος ελλείποντος προβλεπόμενου εξοπλισμού ????€.
Κόστος μη προβλεπόμενου αλλά απαραίτητου εξοπλισμού????€.

8.       Στην περίπτωση πολλών ιδίων εργαστηρίων (π.χ. πληροφορικής) υποβάλλουμε ένα πίνακα για κάθε εργαστήριο.

9.       Το ίδιο ισχύει για το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σε λίγο θα αναρτηθεί και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός).

Τους πίνακες με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα του γραφείου http://gree.tri.sch.gr/ergastiria/ και θα μας αποστείλετε τους συμπληρωμένους πίνακες με email. Διεκπεραίωση μέχρι 11/12/09

Ο Αν. Προϊστάμενος

Μαρολαχάκης Μάριος