Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες Γραφείου Επαγγ. Εκπ. Τρικάλων

Κατ.
Θέμα
Πρωτόκολο
Διεκπεραίωση
Απόφαση.
Ορισμός επιτροπής - επιτηρητών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ (1ο εξ. κέντρο 1ου ΕΠΑΛ)
489 10/5/10
-
Απόφαση.
Ορισμός επιτροπής - επιτηρητών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ (2ο εξ. κέντρο 2ου ΕΠΑΛ)
490 10/5/10
-
Απόφαση.
Ορισμός επιτροπής πτυχιακών εξετάσεων ιδ. ΕΠΑΣ Γούλα
463 5/5/10
-
Απόφαση.
Ορισμός επιτροπής - επιτηρητών παν. εξετάσεων ΤΕΕ
393 22/04/10
-
Απόφαση
Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας
24/03/10
 
Απόφαση
Επιτροπή παραλαβής Μηχανογραφικών ΕΠΑΛ και ΤΕΕ
26/02/10
 
Οδηγία
Καταγραφή εξοπλισμού εργστηρίων σχολικών μονάδων
3/12/09
11/12/09
Οδηγία
Ωρoλόγια προγράμματα και τρόπος σύνταξης τους
25/11/09
-
Απόφαση.
Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. Τρικάλων
14/11/09
-