2ο
Σχολικό έτος : 2009/2010

Τμήματα
Καθηγητές
Αίθουσες
Συνολικό Ωρολόγιο
Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων

2ο
Σχολικό έτος : 2009/2010

Συνολ. ωρολόγιο τμημάτωνΔευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή


1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Α1 ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΕΦ ΠΛΗΡ
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε/ ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΠΛΗΡ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΑΛΓΕΒ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΝΤΙΝΑ Ε
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΝΤΙΝΑ Ε
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΓΕΩΜ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΕυρΕν
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΑΛΓΕΒ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΕυρΕν
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΓΕΩΜ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ

Α2 ΑΛΓΕΒ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΕυρΕν
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΕΩΜ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΕΦ ΠΛΗΡ
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε/ ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΠΛΗΡ1
ΕυρΕν
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΓΕΩΜ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΑΛΓΕΒ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ

Α3 ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΕυρΕν
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΙΣΤΟΡ
ΔΗΜ ΕΛ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΣΟΥΛΘ
ΓΕΩΜ
ΣΟΥΛΘ
ΑΛΓΕΒ
ΣΟΥΛΘ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΕυρΕν
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΣΟΥΛΘ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΙΣΤΟΡ
ΔΗΜ ΕΛ
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΕΦ ΠΛΗΡ
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε/ ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΠΛΗΡ1
ΓΕΩΜ
ΣΟΥΛΘ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΑΛΓΕΒ
ΣΟΥΛΘ

Α4 ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΑΛΓΕΒ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΕΦ ΠΛΗΡ
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε/ ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΠΛΗΡ1
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑ Ν
ΙΣΤΟΡ
ΜΠΟΥΡΑ
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΓΕΩΜ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΙΣΤΟΡ
ΜΠΟΥΡΑ
ΤΕΧ ΣΧΕΔ
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΑΛΓΕΒ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΓΕΩΜ
ΑΝΑΓΝΑΘ

Α5 ΦΥΣΙΚ
ΚΟΚΚΘΩ
ΦΥΣΙΚ
ΚΟΚΚΘΩ
ΤΕΧ ΣΧΕΔ
ΧΕΙΛΑΚΗ Α
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΙΣΤΟΡ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΕΩΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΑΛΓΕΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε
ΓΛ_ΥΠ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΑΛΓΕΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΙΣΤΟΡ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΕΦ ΠΛΗΡ
ΑΒΔΕΛΙΔ Ε/ ΑΒΔΕΛ ΕΛΕ
ΠΛΗΡ1
ΦΥΣΙΚ
ΚΟΚΚΘΩ
ΜΑΘ.ΥΠ.
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΓΕΩΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΑΡΧ ΟΙΚ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ

Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΓΕΩΜ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΓΕΩ ΚΑ
ΤΖΕΛΗ Μ
ΛΟΓΟΤ
ΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΘ ΘΤ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΕΣΓΟ
ΤΖΕΛΗ Μ
ΓΕΩ ΚΑ
ΤΖΕΛΗ Μ
ΑΛΓΕΒ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
(Ε)ΕΣΓΠ
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΙΩΑΝΝΙΔ Χ
ΓΕΩΠ
(Θ)Π&Γ
ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΕΣΓΟ
ΤΖΕΛΗ Μ
ΑΛΓΕΒ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΜΑΘ ΘΤ
ΓΚΕΚΑΑΦ
(Θ)Π&Γ
ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
(Θ) ΕΣΤΤ
ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΑΓΓΛ
ΤΣΕΛΙΟΥ Σ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
(Ε) ΕΣΤΤ
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΓΕΩΠ
ΕΣΓΠ(Θ)
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΕΣΓΠ(Θ)
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ
(Θ) ΕΣΤΤ
ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
(Ε)ΕΣΓΠ
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΙΩΑΝΝΙΔ Χ
ΓΕΩΠ
(Ε)Π&Γ
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ/ ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΓΕΩΠ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΟΚΚΘΩ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 ΓΕΩ ΚΑ
ΤΖΕΛΗ Μ
ΕΣΓΟ
ΤΖΕΛΗ Μ
(Ε) ΕΣΤΤ
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΓΕΩΠ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΕΣΓΠ(Θ)
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ
ΑΛΓΕΒ
ΧΑΜΟΣΙΩ
(Θ) ΕΣΤΤ
ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΣΤΑΥ
ΜΑΘ ΘΤ
ΧΑΜΟΣΙΩ
ΕΣΓΟ
ΤΖΕΛΗ Μ
(Θ)Π&Γ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΛΟΓΟΤ
ΜΠΟΥΡΑ
(Ε)ΕΣΓΠ
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ/ ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΓΕΩΠ
ΓΕΩΜ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΕΣΓΠ(Θ)
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ
(Θ)Π&Γ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΓΕΩ ΚΑ
ΤΖΕΛΗ Μ
(Ε)ΕΣΓΠ
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ/ ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΓΕΩΠ
(Θ) ΕΣΤΤ
ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
(Ε)Π&Γ
ΝΤΙΝΑ Ε/ ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΓΕΩΠ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΛΓΕΒ
ΧΑΜΟΣΙΩ
ΜΑΘ ΘΤ
ΧΑΜΟΣΙΩ
ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
Β ΔΟΜΙΚΩΝ 1 ΣΔΕΗ/Υ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΠΛΗΡ 2
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΚτΕργ(Ε)
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΔΟΜΙΚ
ΔΥ
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΓΕΩΜ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΜΑΘ ΘΤ
ΣΚΥΛΒ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΔΥ
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε
ΟΙΣΧ
ΜΕΓΑΣ Α/ ΧΕΙΛΑΚΗ Α
ΣΧΕΔ
ΤΟΠΟΓ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ
ΤΟΠΟΓ(Ε)
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΤΟΠΟΓΡ
ΣΔΕΗ/Υ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΠΛΗΡ 2
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΚΤΕΡ
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε
ΑΛΓΕΒ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΜΑΘ ΘΤ
ΣΚΥΛΒ
ΤΟΠΟΓ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ
ΚΤΕΡ
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε
ΑΛΓΕΒ
ΑΝΑΓΝΑΘ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΛΟΓΟΤ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΙΣΤΟΡ
ΦΟΥΦΑΒΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΟΚΚΘΩ
Β ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΣΤΟΡ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΙΣΤΤΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΤΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΓΕΩΜ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΕΣ
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΕΦ ΤΕΧ
ΜΑΘ ΘΤ
ΣΚΥΛΒ
ΙΣΤΤΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΑΛΓΕΒ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΕΦ Η/Υ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΠΛΗΡ 2
ΓΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε
ΣΧΕΔ
ΑΛΓΕΒ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΜΑΘ ΘΤ
ΣΚΥΛΒ
ΦΩΤΟΓ(Ε)
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΕΦ ΤΕΧ
ΧΗΜΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΕΦ Η/Υ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΠΛΗΡ 2
ΛΟΓΟΤ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΣυΣυν(Ε)
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΕΦ ΤΕΧ
Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑρΓεΛο
ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΧΗ/Υ(ΛΦ)
ΚΟΚΟΤΑ Ε/ ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΠΛΗΡ1
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΑΛΓΕΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΙΣΤΟΡ
ΠΑΠΑΓ Ε
ΣτΤοΟι
ΚΑΝΕΛΑ Κ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΕρΣυΓρ
ΚΟΚΟΤΑ Ε/ ΚΑΝΕΛΑ Κ
ΠΛΗΡ 2
ΑΛΓΕΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΟιΜα&Στ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΑρΓεΛο
ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΑρΓεΛο
ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΜΑΘ ΘΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΟιΜα&Στ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΣτΤοΟι
ΚΑΝΕΛΑ Κ
Επ&Αν
ΚΑΝΕΛΑ Κ
ΣΑ&ΕΔ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
Επ&Αν
ΚΑΝΕΛΑ Κ
ΓΕΩΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΑ&ΕΔ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
ΜΑΘ ΘΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΟΥΡΑ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΛΟΓΟΤ
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΟΚΚΘΩ
ΤοΘε&ΕφΗ/Υ
ΚΑΝΕΛΑ Κ/ ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΠΛΗΡ1
Β ΥΓΕΙΑΣ 1 Σ ΜΙΚΡ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΜΑΘ ΘΤ
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΒρεφΘ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΒρεφΕ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α/ ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΒΡΕΦ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΠΡΒΟ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΣΦΑΡΜ
ΣΑΚΕΛ Κ
Σ ΜΙΚΡ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΛΟΓΟΤ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΑΛΓΕΒ
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΣΤΑΥ
ΒρεφΘ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
Σ ΜΙΚΡ
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ/ ΝΟΣ
ΜΙΚΡ ΙΑΤΡ
ΑΛΓΕΒ
ΣΑΠΟΥΝ Δ
Βνοσ(Εργ)
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ/ ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΝΟΣΗΛ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
Βνοσ(Θ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΓΕΩΜ
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΙΣΤΟΡ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΦΥΣ ΑΓ
ΚΑΡΑΝΙΩ
Φ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΜΑΘ ΘΤ
ΓΚΕΚΑΑΦ
Βνοσ(Θ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΠΡΒΟ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΣΦΑΡΜ
ΣΑΚΕΛ Κ
Β ΥΓΕΙΑΣ 2 ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΠΡΒΟ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΓΕΩΜ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
Βνοσ(Θ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΒρεφΘ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΣΤΑΥ
ΜΑΘ ΘΤ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΠΡΒΟ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
Σ ΜΙΚΡ
ΖΙΟΥΝΑ Χ/ ΝΟΣ
ΜΙΚΡ ΙΑΤΡ
ΒρεφΘ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΣΦΑΡΜ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΒρεφΕ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α/ ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΒΡΕΦ
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
ΙΣΤΟΡ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΑΛΓΕΒ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΜΑΘ ΘΤ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΣΦΑΡΜ
ΣΑΚΕΛ Κ
Βνοσ(Θ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
Σ ΜΙΚΡ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΛΟΓΟΤ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΑΛΓΕΒ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
Σ ΜΙΚΡ
ΛΥΠΑΣ Κ
Βνοσ(Εργ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ/ ΝΟΣ
ΝΟΣΗΛ
Β' ΥΓΕΙΑΣ 3 ΜΑΘ ΘΤ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΙΣΤΟΡ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
Βνοσ(Θ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΣΦΑΡΜ
ΣΑΚΕΛ Κ
Σ ΜΙΚΡ
ΖΙΟΥΝΑ Χ/ ΝΟΣ
ΜΙΚΡ ΙΑΤΡ
ΑΛΓΕΒ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΣΤΑΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΑΛΓΕΒ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΒρεφΕ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α/ ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΒΡΕΦ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΓΙΑ Β
ΘΡΗΣΚ Α
ΔΗΜ ΕΛ
ΠΡΒΟ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΣΦΑΡΜ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
ΒρεφΘ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΣΤΑΦ
ΣΑΚΕΛ Κ
Σ ΜΙΚΡ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΓΕΩΜ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΠΡΒΟ
ΣΑΚΕΛ Κ
Βνοσ(Εργ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ/ ΝΟΣ
ΝΟΣΗΛ
Σ ΜΙΚΡ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΜΑΘ ΘΤ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΛΟΓΟΤ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
Βνοσ(Θ)
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΒρεφΘ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΦΥΣ ΑΓ
ΜΠΑΙΡΑΚΤ
Φ
Γ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΛΩΣ Γ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
Νοσ(Θ)
ΛΥΠΑΣ Κ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΝοσΕ
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ/ ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΝΟΣΗΛ
ΣτΠαθολ
ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΝοσΕ
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ/ ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΝΟΣΗΛ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΧειρΤΧειρ
ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΣτΠαθολ
ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΣΝεΨυ
ΖΙΟΥΝΑ Χ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
Νοσ(Θ)
ΛΥΠΑΣ Κ
ΣΓΜ&Π
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ
ΝοσΕ
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ/ ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΝΟΣΗΛ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
Βιολ Ι
ΝΤΙΝΑ Ε
Βιολ Ι
ΝΤΙΝΑ Ε
Νοσ(Θ)
ΛΥΠΑΣ Κ
ΣΝεΨυ
ΖΙΟΥΝΑ Χ
ΣΓΜ&Π
ΓΚΑΝΙΑ ΕΙΡ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣτΠαθολ
ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
ΧειρΤΧειρ
ΠΑΠΑΝΤ ΧΡ
Γ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΛοΠρΗλ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΑγΠρΗλ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΜεΔηΑπ(Ε)
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ/ ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΒΡΕΦ
ΑιΑγΘεΠ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΑιΑγθΠ(Ε)
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ/ ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΒΡΕΦ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΠΟΥΡΑ
ΣΥΝΔ
ΑγΠρΗλ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΣΓε&ΕξΨ
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΑγΠρΗλ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΟρΠαιΠε
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΜΔΑ&ΤΕΜ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΜουΜΑγ(Ε)
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ/ ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΒΡΕΦ
ΣΓε&ΕξΨ
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΟρΠαιΠε
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΜκΣΣ
ΕΙΚΟΝ 2
ΜκΣΣ
ΕΙΚΟΝ 2
ΟρΠΠε(Ε)
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ/ ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΒΡΕΦ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΛοΠρΗλ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΜεΔηΑπ(Ε)
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΒΡΕΦ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΛοΠρΗλ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΟρΠαιΠε
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΑγΠρΗλ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΟρΠαιΠε
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΜουΜΑγ(Ε)
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΒΡΕΦ
ΑγΠρΗλ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΜΔΑ&ΤΕΜ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΣΥΝΔ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΑιΑγΘεΠ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΛοΠρΗλ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΣΓε&ΕξΨ
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΟρΠΠε(Ε)
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΒΡΕΦ
ΜκΣΣ
Χ. Κ.
ΜκΣΣ
Χ. Κ.
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΣτΑνΦ ΙΙ
ΛΥΠΑΣ Κ
ΑγΠρΗλ
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΣΓε&ΕξΨ
ΜΠΑΜΠΑΛ Χ
ΑιΑγθΠ(Ε)
ΚΑΛΛΙΝΗ Α
ΒΡΕΦ
Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣτΛοΕτ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΑρΟιΘε
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΕρΣυΓρ
ΚΑΝΕΛΑ Κ/ ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΠΛΗΡ 2
ΟρΓρ&Αρ
ΚΑΝΕΛΑ Κ
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
ΑρΟρ&ΔΕπ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΛοΕφ-ΓΚαΜηΛο
ΤΣΑΡΟΥΧ Ε/ ΖΑΖΑΡ Κ
ΠΛΗΡ 2
ΣτΛοΕτ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΑρΟιΘε
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΑρΟρ&ΔΕπ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΛοΕφ-ΓΚαΜηΛο
ΤΣΑΡΟΥΧ Ε/ ΖΑΖΑΡ Κ
ΠΛΗΡ 2
ΑΓΓΛ
ΜΠΑΡΟΥΤ Ε
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΟρΓρ&Αρ
ΚΑΝΕΛΑ Κ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΕρΣυΓρ
ΚΑΝΕΛΑ Κ/ ΤΣΑΡΟΥΧ Ε
ΠΛΗΡ 2
ΑρΟιΘε
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΑρΟρ&ΔΕπ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
(ΕΠ)ΑρΟιΘε Ι
ΚΟΚΟΤΑ Ε
(ΕΠ)ΑρΟιΘε Ι
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΑρΟιΘε
ΚΟΚΟΤΑ Ε
ΣτΛοΕτ
ΚΟΚΟΤΑ Ε
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΠΟΥΡΑ
ΔημΣχ
ΜΑΡΚΑΚΗ Φ
Γ ΔΟΜΙΚΩΝ 1 Οικοδ
ΧΕΙΛΑΚΗ Α
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
Η/ΥΧωΔοΕρ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΠΛΗΡ 2
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
ΣχΣυ&ΥδΕρ
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΣΧΕΔ
Η/ΥΧωΔοΕρ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΠΛΗΡ 2
ΟρΤεΕρ(Ε)
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΔΟΜΙΚ
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
Πολεοδ
ΜΕΓΑΣ Α
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
ΤοΣχ
ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΓΛΩΣ Γ
ΣΑΠΟΥΝΑ Σ
ΟρΤεΕρ
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε
ΟρΤεΕρ
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
Οικοδ
ΧΕΙΛΑΚΗ Α
ΣχΠοΜη
ΧΕΙΛΑΚΗ Α/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΣΧΕΔ
ΦΠ
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΦΠ
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΑρΣχ
ΜΕΓΑΣ Α
ΣΧΕΔ
Γ ΔΟΜΙΚΩΝ 2 ΑρΣχ
ΜΕΓΑΣ Α
ΣΧΕΔ
Οικοδ
ΧΕΙΛΑΚΗ Α
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
ΟρΤεΕρ
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΠΟΥΡΑ
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
ΣχΠοΜη
ΧΕΙΛΑΚΗ Α/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΣΧΕΔ
ΤοΣχ
ΚΩΣΤΗΣ Ν
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΟρΤεΕρ(Ε)
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε/ ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε
ΔΟΜΙΚ
ΟρΤεΕρ
ΑΥΓΕΡΟΣ Ε
Πολεοδ
ΜΕΓΑΣ Α
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
Η/ΥΧωΔοΕρ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΠΛΗΡ 2
ΒΙΟΛ 1
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΒΙΟΛ 1
ΚΑΡΔΑΡΙΩ
ΣχΣυ&ΥδΕρ
ΠΑΣΧΑΛΙΔ Ε/ ΚΑΡΑΒΙΝ ΑΝΤ
ΣΧΕΔ
Οικοδ
ΧΕΙΛΑΚΗ Α
Μαθ Ι
ΣΟΥΛΘ
Η/ΥΧωΔοΕρ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΓ/ ΚΩΣΤΗΣ Ν
ΠΛΗΡ 2
Γ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΓραφΕφ
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΕΦ ΤΕΧ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΕλΣχΧρ
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΕΦ ΤΕΧ
ΓρΣχΕικ
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΣΧΕΔ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΠΟΥΡΑ
ΣΥΝΔ
ΙστΓρΤε
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΓρΗλΜε
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΠΛΗΡ 2
ΤεχνΕκτ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΕΦ ΤΕΧ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΙσΤεχν
ΓΡΑΦΤΕΧ
ΙστΓρΤε
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΤεχνΕκτ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΕΦ ΤΕΧ
Γραμτγρ
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΕΦ ΤΕΧ
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΜκΣΣ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΜκΣΣ
ΠΡΕΒΕΝΤ Ν
ΓραφΕφ
ΚΟΤΣΙΡ Η
ΕΦ ΤΕΧ
ΓρΗλΜε
ΑΓΓΕΛΟΠΜΑ
ΠΛΗΡ 2
Μαθ Ι
ΣΑΠΟΥΝ Δ
ΣΥΝΔ
ΙσΤεχν
ΓΡΑΦΤΕΧ
Γ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΦυΠα(Θ)
ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΣΓΕ(Θ)
ΤΖΕΛΗ Μ
Μαθ Ι
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΖωΠα
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΦυΠα(Θ)
ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΦυΠα(Ε)
ΙΩΑΝΝΙΔ Χ/ ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΓΕΩΠ
Μαθ Ι
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΦυΠρ(Θ)
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΖωΠα
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
Μαθ Ι
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΕΓΕ(Ε)
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
ΓΕΩΠ
ΦυΠα(Θ)
ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΦυΠρ(Ε)
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ/ ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΖωΠα
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΦυΠρ(Θ)
ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΣΓΕ(Θ)
ΤΖΕΛΗ Μ
Μαθ Ι
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΕΓΕ(Θ)
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
ΦΠ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
ΦΠ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
ΦΥΣΙΚ
ΕΥΘΥΜΙ Γ
ΣΓΕ(Ε)
ΤΖΕΛΗ Μ/ ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
Μαθ Ι
ΓΚΕΚΑΑΦ
ΦυΠα(Θ)
ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
ΕΓΕ(Θ)
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
Γ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 (Ε) ΑΝΘΚΚ
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΤΣΙΩΛΗ ΕΛ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΔΙΑ ΤΟΠ
ΝΤΙΝΑ Ε
(Ε)Μ&ΕΦΕ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ/ ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΦΥΤ ΚΗΠ
ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
(Ε)ΕΦΗ/Υ ΣΚ
ΝΤΙΝΑ Ε/ ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΣΧΕΔ
ΔΙΑ ΤΟΠ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
Μ&ΕΦΕ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
ΓΛΩΣ Γ
ΜΑΚΡΗ Ε
ΣΥΝΔ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΑΝΘ ΚΑ
ΝΤΙΝΑ Ε
(Ε)ΦΚΧΝ
ΠΑΠΑΝΑ Γ/ ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΓΕΩΠ
Μ&ΕΦΕ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
ΑΡ ΔΙΚΤ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
(Ε) ΔΤ
ΝΤΙΝΑ Ε/ ΤΖΕΛΗ Μ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Ε) ΑΔ
ΤΡΙΓΚΑΣ Θ/ ΤΣΑΚΙΡ ΑΠ
ΕΦ Η/Υ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΦΠ
ΤΖΕΛΗ Μ
ΦΠ
ΤΖΕΛΗ Μ
Μαθ Ι
ΚΩΝΣΤΑΝΜ
ΣΥΝΔ
ΦΥΣΙΚ
ΠΑΠΑΝΑΣ Θ
ΣΥΝΔ
ΦΥΤ ΚΗΠ
ΜΠΑΛΑΦΑ Μ
ΑΝΘ ΚΑ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΔΙΑ ΤΟΠ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΕΦ Η/Υ
ΝΤΙΝΑ Ε
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ

ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜ
ΓΡΑΜΜ
Χ. Κ.
ΓΡΑΜΜΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1


ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2


ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3


ΕΙΚΟΝΙΚΟΒΕΡ.ΕΡΓ.
ΜΑΚΡΗ Ε
ΕΡ.ΕΡΓ.
ΜΑΚΡΗ Ε

ΕΙΚΟΝΙΚΟ Δ


Επόμενη

Τμήματα  Καθηγητές  Αίθουσες  Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων  Συνολικό ωρολόγιο καθηγητών  Συνολικό Πρόγραμμα αιθουσών 

Τελευταία Ενημέρωση: 30/9/2011 1:45:50 μμ
http://www.aScTimeTables.com